روستای شهریور

پنج‌شنبه 5 اسفند‌ماه سال 1389

موقعیت روستای شهریور

روستای شهریور تقریبا در دوازده کیلومتری شهر اردبیل واقع شده است. این روستا در شمال غربی شهر اردبیل قرار دارد . جاده اصلی که شهر را به روستا ارتباط می دهد جاده قدیم مشگین شهر نامیده می شود. با عبور از کنار روستاهای سومعه و گرجان به روستای شهریور می رسیم . قبل از آن که به روستا برسیم یعنی قبل از آنکه از جاده اصلی به جاده خود روستا وارد شویم پلی وجود دارد که بر روی رودخانه مانندی قرار دارد که اکثر اوقات بدون آب است . این به اصطلاح ترکی (چای) رشلی نام دارد .